ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Επωνυμία: TAILWIND EMEA MARKETING TECHNOLOGIES & SERVICES ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ

Έδρα: Τ. Καβαλιεράτου 7, Κηφισιά Αττικής

Αρ. Γ.Ε.ΜΗ: 125483516000

Διαχειριστής: Οδυσσέας Ντότσικας

 

Η Εταιρεία δεν βρίσκεται υπό εκκαθάριση